De Bovenstemgroep Goeree-Overflakkee bestaat uit een enthousiaste groep van ongeveer 40 mannen uit de diverse kerkgenootschappen in de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 
Als Bovenstemgroep mogen we de psalmen, een selectie van gezangen en christelijke liederen zingen tot eer van God.
De zangers zijn verdeeld in twee groepen. Eén groep zingt de melodie ter ondersteuning van de samenzang en de andere groep zingt de bovenstemmelodie. Steeds vaker komt het voor dat wij worden gevraagd om, naast de begeleiding van een samenzangavond, ook zelfstandig als koor op te treden.

 

We hechten in beide gevallen veel belang aan tempo, dynamiek en tekstbeleving. Zo hopen wij dat de verkondiging van Gods Woord door een ieder bewuster wordt beleefd.  
Wij zingen de psalmen, niet ritmisch en in de oude berijming.


   
 
Voorzitter
Piet Vreeswijk
 
Secretaris
Andries Hagoort
 
Penningmeester
Siemen de Geus
 
Bestuursleden
Eric Melissant
Dirk de Geus
 
Dirigent
Corné de Geus
 
Vaste organist / begeleider:
Johan van Wijk